Sterilizácia VHP

  • VHP Sterilization

    Sterilizácia VHP

    Séria difúzneho dezinfektora peroxidu vodíka BDS-H používa ako dezinfekčný a sterilizačný prostriedok plynný peroxid vodíka. Vhodný na dezinfekciu plynov v stiesnených priestoroch, povrchoch potrubí a zariadeniach.