Parný sterilizátor (autoklávy)

 • Tabletop Sterilizer

  Stolový sterilizátor

  l Pri funkcii impulzného vákua dosahuje najvyššie vákuum viac ako 90 kPa, trieda S takúto funkciu nemá

 • Vertical Sterilizer

  Vertikálny sterilizátor

  Automatické horné otváranie dverí jedným kliknutím

  Špeciálne sterilizačné postupy pre laboratórne predmety, počas sterilizácie žiadna para

  LCD displej, činnosť indukčného tlačidla a vybavené snímačom tlaku, displejom tlaku v reálnom čase

  Voliteľná funkcia sterilizácie uzatváracej kvapaliny