Nízkoteplotné sterilizátory

 • EO Gas Disposal Device

  Zariadenie na likvidáciu plynu EO

  Vďaka vysokoteplotnému katalyzátoru môže stroj na spracovanie etylénoxidového plynu rozložiť EO plyn na oxid uhličitý a vodnú paru a priamo odvádzať von, bez nutnosti inštalácie vysokohorského výtlačného potrubia. Účinnosť rozkladu je vyššia ako 99,9%, čo výrazne znižuje emisie etylénoxidu.

 • Ethylene Oxide Sterilizer

  Etylénoxidový sterilizátor

  Sterilizátor série XG2.C berie ako sterilizačné médium 100% plynný etylénoxid (EO). Používa sa hlavne na výrobu sterilizácií presných lekárskych prístrojov, optických prístrojov a lekárskych elektronických prístrojov, plastov a zdravotníckych materiálov, ktoré neznesú vysokú teplotu a mokrú sterilizáciu.

 • Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer

  Plazmový sterilizátor na báze peroxidu vodíka

  Plazmový sterilizátor SHINVA berie H202 ako sterilizačné činidlo a vytvára plazmatický stav H202 elektromagnetickým poľom za nízkej teploty. Kombinuje plynný aj plazmatický H202, aby sa sterilizovali predmety v komore, a po sterilizácii rozloží zvyškový H202.