Čistá lavica

  • CJV Series Clean Bench

    Čistá lavica série CJV

    Čistá lavica môže v pracovnej oblasti poskytnúť stostupňové čisté prostredie a testované položky je možné prevádzkovať v pracovnej oblasti, aby sa zabránilo kontaminácii testovaných položiek. Čisté lavice sa používajú v širokej škále aplikácií, kde sa vyžaduje ochrana produktu. Ako napríklad lekárstvo a zdravie, vedecké experimenty, elektronika, presné prístroje, poľnohospodárstvo, potravinárstvo a ďalšie odvetvia.