Kabinet biologickej bezpečnosti

  • BSC Series Ventilated Type (B2)

    Typ ventilácie BSC (B2)

    Používa sa v mikrobiologických, biomedicínskych, biologických a iných laboratóriách na ochranu biologickej bezpečnosti. Pokročilá technológia čistenia vzduchu a podtlakový dizajn skrinky poskytujú ochranu pre vzorky ľudí a životné prostredie. Zabráňte rozšíreniu škodlivých častíc a aerosólov.

  • BSC Series In-room Circulated Type (A2)

    Typ obehu v miestnosti (A2) série BSC

    Používa sa v mikrobiologických, biomedicínskych, biologických a iných laboratóriách na ochranu biologickej bezpečnosti. Pokročilá technológia čistenia vzduchu a podtlakový dizajn skrinky poskytujú ochranu pre vzorky ľudí a životné prostredie. Zabráňte rozšíreniu škodlivých častíc a aerosólov.